Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Họ Trần Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của dòng họ Trần Việt Nam gồm 04 cấp ứng với các cấp hành chính Quốc gia, cao nhất là Hội đồng Họ Trần Việt Nam hiện nay do TS Trần Mạnh Quảng làm chủ tịch, Kỹ sư Trần Anh Vinh là phó chủ tịch

HÌNH ẢNH THÔNG TIN

 

Ts. TRẦN MẠNH QUẢNG
Chủ tịch HĐTT Việt Nam

 

Ks. TRẦN ANH VINH
Phó Chủ tịch HĐTT Việt Nam

 

TRẦN NGỌC BẢO
Năm sinh: 1928
Nguyên Quán: Cổ Lễ, Nam Định
Trú Quán: Số 5 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên lạc:  0936369134
Chức vụ cao nhất đã qua: Chuyên viên cao cấp tổ chức cán bộ Bộ Y Tế
Chức vụ công tác hiện tại: Cố vấn HĐTT Việt Nam

 

KHOÁT VĂN TRẦN
Năm sinh: 1940
Nguyên Quán: USA
Trú Quán: Số 20 Đốc Ngữ, Hà Nội
Điện thoại liên lạc: 
Chức vụ cao nhất đã qua:
Chức vụ công tác hiện tại: TGĐ Công ty TM Hà nội Việt Nam


Danh sách đang chờ được cập nhập.
Thông tin bổ sung xin Quý vị gửi về địa chỉ
Email: luan@hotranvietnam.vn