Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Trần Phế Đế (1377-1388)

Trần Phế Đế (chữ Hán: 陳廢帝, 1361 – 1388) là vị Hoàng đế thứ mười của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, tên thật là Trần Hiện (陳晛), sinh tại kinh đô Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam. Ông ở ngôi từ năm 1377 đến 1388.

Trần Phế Đế là con thứ của vua Trần Duệ Tông, có tên húy là Hiện (hay Nghiễn), mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị. Ông sinh ngày mồng 6 tháng 3 năm Đại Trị thứ 4 đời Trần Dụ Tông, tức năm Tân Sửu (1361).