Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2013 - 2018

BCH HỌ TRẦN HẢI PHÒNG                                

Số: 20/2013/TB-BCH   

Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2013                 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ NHẤT  NHIỆM KỲ 2013 - 2018

     Ngày 15/6/2013 tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải phòng,  họ Trần thành phố Hải phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trong bầu không khí vui tươi phấn khởi, thắm tình đoàn kết thân thương. Đại hội đã chào đón hơn 300 đại biểu và các vị khách quý từ Trung ương, các tỉnh thành phố Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà nẵng, Tỉnh Quảng ninh, Bắc giang, Bắc ninh. Các Sở, Ban nghành và các chi tộc thành phố Hải phòng về dự. Đại hội vinh dự chào đón các đoàn đại biểu họ bạn: Họ Trịnh, họ Ngô, họ Pham, họ Phan, họ Nguyễn, họ Tô, họ Đặng... Đặc biệt Đại hội đã vinh dự chào đón ông Nguyễn Đình Then - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy - Trưởng ban dân vận thành ủy - Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hải phòng. Nhà sử học Trần Hồng Đức - Phó chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt nam - Phó chủ tịch BCH họ Trần Việt Nam. Nhà sử học Ngô Đăng Lợi - ủy viên BCH hội khoa học lịch sử Việt nam.

Đại hội đã cử ra đoàn chủ tịch và đoàn thư ký để chủ trì đại hội. 

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1-    Trần Huy Năng

2-    Trần Hữu Nghị

3-    Trần Hồng Quảng

4-    Trần Thắng

5-    Trần Thanh Tùng.

Đoàn thư ký gồm các ông:

1-    Trần Luân

2-    Trần Phương

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương Đại hội đã nghe và nhất trí cao, biểu quyết thông qua các văn kiện do BCH lâm thời họ Trần Hải phòng trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động 2 năm 2011 - 2013 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 của BCH họ Trần Hải phòng.

- Tộc ước họ Trần Hải phòng, bổ sung và sửa đổi.

- Bầu BCH họ Trần Hải phòng nhiệm kỳ thứ nhất 2013 - 2018, gồm 40 vị. Trong đó: 1 chủ tịch, 6 phó chủ tịch, 10 ủy viên thường trực và 23 ủy viên BCH. 6 phó chủ tịch phụ trách 6 Ban, gồm:

1- Phó chủ tịch thường trực - Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng - phụ trách Ban kiểm tra, thi đua khen thưởng.

2- Phó chủ tịch - Trần Thắng - phụ trách Ban tài chính kinh tế.

3- Phó chủ tịch - Thầy thuốc ưu tú Trần Thanh Tùng - phụ trách Ban tổ chức xây dựng cơ sở.

4- Phó chủ tịch - Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Trần Hữu Nghị - phụ trách Ban khuyến học khuyến tài và tư vấn pháp luật.

5- Phó chủ tịch - Nhà biên kịch Trần Tuấn Tiến - phụ trách Ban tuyên truyền và lễ hội.

6- Phó chủ tịch - Trần Luân - phụ trách Văn phòng tổng hợp.

- Đại hội đã được nghe các tham luận của phó chủ tịch BCH họ Trần Hải phòng - Giáo sư tiến sỹ - Nhà giáo ưu tú Trần Hữu Nghị với đề tài khuyến học khuyến tài. Tham luận của ông Trần Quý - nguyên Bí thư huyện ủy huyện Vĩnh bảo - Chủ tịch BCH họ Trần huyện Vĩnh bảo với nội dung “Kinh nghiệm xây dựng tổ chức họ tộc bước đầu ở cấp huyện ”. Tham luận của Luật sư Trần Mạnh Tùng với đề tài “Trợ giúp pháp luật cho bà con họ Trần miễn phí” và các nội dung phát biểu khác.

- Đại hội được nghe và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo BCH họ Trần Việt nam. Các ý kiến phát biểu tâm huyết của BCH họ Trần các tỉnh, thành phố bạn, phát biểu của đại biểu các họ bạn.

- Đại hội được nghe ý kiến chỉ đạo của ông  Nguyễn Đình Then - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy - Trưởng ban dân vận thành ủy - Chủ tịch UB MTRTQ Thành phố Hải phòng, biểu dương những cố gắng của họ Trần thành phố Hải phòng, đã nghiêm túc thực hiện các hoạt động đoàn kết họ tộc theo các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, của UBMTRTQ thành phố Hải phòng.

- Ông Trần Huy Năng, thay mặt đại hội, phát biểu tiếp thu và cảm ơn lãnh đạo cấp trên, BCH họ Trần các tỉnh, các đại diện các họ bạn và các quý vị đại biểu, hứa trước họ tộc và các cấp lãnh đạo, sẽ cùng với BCH họ Trần Hải phòng đem hết khả năng và nhiệt tình, tâm huyết để xây dựng tổ chức của họ tộc ngày càng phát triển. Hoàn thành tốt các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ do đại hội đề ra. Đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, UBMTRTQ thành phố Hải phòng quan tâm chỉ đạo các tổ chức và cá nhân trong và ngoài họ tộc, tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho các hoạt động của họ tộc. Kêu gọi bà con cô bác toàn họ tộc thành phố, trong nước và kiều bào ở nước ngoài, thường xuyên đóng góp ý kiến, tham gia làm thành viên ở các tổ chức họ, ủng hộ mọi mặt cho họ tộc, để xây dựng tổ chức họ, phát triển bền vững. Đáp ứng mong muốn của bà con cô bác, và của các cấp các ngành, góp phần thiết thực xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc, dòng họ trường tồn.

- Đại hội đã nghe toàn văn và nhất trí cao biểu quyết thông qua nghị quyết làm cơ sở cho BCH, tổ chức triển khai công việc của họ tộc, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Đại hội xin chuyển lời cảm ơn chân thành tới các vị khách quý, các cơ quan Đài, Báo, các cá nhân, các đơn vị, các đại biểu đã về dự đại hội, tặng hoa, quà lưu niệm, thư chúc mừng, phục vụ cho sự thành công của đại hội.

TM BAN CHẤP HÀNH HỌ TRẦN HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

 

TRẦN HUY NĂNG

Nơi gửi:

-    BCH họ Trần VN (thay cho báo cáo)

-    BCH họ Trần các tỉnh: TP Hà nội, TP HCM, Bắc giang, Bắc ninh, Quảng ninh,

-    BCH quận Dương kinh, Kiến an, Vĩnh bảo.

-    Ban liên lạc: huyện An lão, An dương, Thủy nguyên. Tiên lãng, Bạch long Vĩ, Cát hải, Kiến thụy.

-    Các chi tộc Đông khê, Hùng vương, 3 chi tộc trực thuộc.

-    Các vị cố vấn, sáng lập viên.

-    Các thành viên BCH họ Trần thành phố.