Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Họp thường trực Hội đồng Trần tộc Hải Phòng

Biên bản Họp thường trực Hội đồng Trần tộc Hải Phòng (Mở rộng)





 

 BIÊN BẢN
Họp thường trực Hội đồng Trần tộc Hải Phòng
(Mở rộng)


A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP GỒM CÁC ÔNG, BÀ THƯỜNG TRỰC VÀ BAN CỐ VẤN.

Vắng mặt: ông Trần Xuân Thành, Trần Quang Đạt, Trần Hoà, Trần Khoát, bà Trần Thị Ngọc Thịnh.

B. NỘI DUNG

Phần I: Ông Trần Vĩnh Hải - Chủ tịch Hội đồng thông báo những việc đã triển khai sau Hội nghị thường trực ngày 08/01/2011.

- Để chuẩn bị cho lễ họp mặt Trần tộc tại Đền Phú Xá đã tập trung làm một số việc:

+ Làm việc với địa phương thống nhất nghi lễ.

+ Làm việc với Cụ Vũ Khiêu tại Hà Nội về việc làm Văn tế.

+ Làm việc với Hội đồng Trần tộc Việt Nam để làm 300 huy hiệu Trần Tộc.

+ Chắp nối với một số chi họ Trần ở Thuỷ Nguyên.

+ Dự lễ dâng hương chi họ Trần phường Anh Dũng.

+ Viếng mẹ đẻ ông Trần Bá Thiều (23/01/2011).

Phần II: Thông qua kế hoạch triển khai tổ chức lễ họp mặt Trần tộc

- Sau khi nghe ông Hải Chủ tịch Hội đồng báo cáo về kế hoạch. Về cơ bản nhất trí (theo văn bản). Hội nghị thảo luận bổ sung những chi tiết để cụ thể hoá cho rõ nhiệm vụ của từng bộ phận.

- Trước hết hội đồng xác định việc tổ chức thành công buổi lễ có tầm quan trọng đặc biệt với dòng tộc. Đây là một việc làm khó nhiều so với Hội nghị lễ ra mắt.

Vì vậy các bộ phận được giao nhiệm vụ phụ trách từng công việc cần phát huy trách nhiệm, cụ thể hoá công việc của mình theo đúng tiến độ.

- Tổ chức Lễ là chính, có xen phần Hội để tạo không khí vui xuân. Tổ chức thật trang trọng, nhưng phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Sau thảo luận.

III. Phần kết luận.

1. Xác định tiêu đề buổi lễ:

Họp mặt Trần tộc Hải Phòng - Dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần

Mừng Xuân Tân Mão (12/3/2011 tức 08/2 Tân Mão)

2. Địa điểm: Tại Đền Phú Xá - phường Đông Hải I - quận Hải An - thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung chương trình buổi lễ:

- Từ 7h30'  đến 9h00': Văn nghệ do Đoàn chèo Hà Nội biểu diễn.

- Từ 9h00' đến 11h00' có các nội dung sau:

a) Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần đại biểu (thời gian: 20 phút)

b) Đại diện Trần tộc Hải Phòng đọc Văn tế (Thời gian: 20 phút)

c) Chủ tịch Hội đồng dâng hương và đọc lời chào mừng - Công bố chương trình hoạt động năm 2011 (Thời gian: 25 phút)

d) Đại diện các đoàn vào dâng hương

- Đoàn Hội đồng Trần Tộc Việt Nam (Thời gian: 10 phút)

- Đại diện của các đoàn (nếu có) (Thời gian: 20 phút)

c) Đoàn Tế Nam (Sau đoàn Tế Nam là kết thúc) (Thời gian: 60 p hút)

* Khách mời: Dự cơm thân mật.

* Bà con cô bác về dự lễ có tặng phẩm lưu niệm.

4. Để thực hiện nội dung, chương trình trên, thành lập các ban như sau: (Theo kế hoạch cũ có 6 tiểu ban nay rút lại còn 3 ban).

4-1. Ban tổ chức lễ hội gồm các ông:

- Ông Trần Vĩnh Hải - Chủ tịch - Trưởng Ban tổ chức, điều hành chung và mời ông Trần Huy Năng - Trưởng ban cố vấn trong Ban tổ chức.

- Ông Trần Thanh Thảo - Phó ban tổ chức.

- Ông Trần Hồng Quảng - Phó ban tổ chức.

- Ông Trần Thắng - Phó ban tổ chức.

- Ông Trần Đoàn Thanh - Phó ban tổ chức.

- Ông Trần Văn Phương - Uỷ viên

- Mời Đại diện địa phương tham gia gồm các ông:

+ Ông Phụ trách văn xã của phường Đông Hải 1 - Uỷ viên.

+ Ông Phụ trách Đền Phú Xá - Uỷ viên

4-2. Tiểu ban Nội dung - Khánh tiết - Nghi lễ

- Ông Trần Thanh Thảo                        - Trưởng ban.

- Ông Trần Xuân Thanh                        - Phó ban

- Ông Trần Đoàn Thanh                        - Phó ban.

- Ông Trần Phương                                - Uỷ viên.

- Ông Trần Luân                                    - Uỷ viên

- Ông Trần Hợp                                     - Uỷ viên.

- Ông Trần Hoà                                     - Uỷ viên.

- Ông Vũ Trần Lễ                                  - Uỷ viên.

- Bà Trần Thị Hà và bà Trần Thị Nga   - Uỷ viên

Mời ông Trần Sáng uỷ viên Ban cố vấn tham gia.

Mời bà Hiền phu nhân ông Trần Khoát tham gia.

4-3. Tiểu ban Tài chính - Hậu cần - An ninh v.v...

- Ông Trần Hồng Quảng                        - Trưởng tiểu ban.

- Ông Trần Thanh Tùng                        - Phó tiểu ban.

- Ông Trần Thắng                                  - Phó tiểu ban.

- Ông Trần Hoàng Anh                          - Uỷ viên.

- Bà Trần Thị Hà                                   - Uỷ viên.

- Bà Trần Thị Nga                                 - Uỷ viên.

- Chị Bùi Thị Hương Giang                   - Uỷ viên.

- Mời ông Trần Đồn uỷ viên Ban cố vấn và cán bộ phụ trách văn xã của phường (địa phương, lễ hội) tham gia.

Nhiệm vụ của tiểu ban ngoài việc phục vụ cho lễ họp mặt, có nhiệm vụ kêu gọi các thành viên trong dòng tộc và các nhà Doanh nghiệp tài trợ để tạo nguồn kinh phí hoạt động. Thành lập quĩ Khuyến học, khuyến tài nhằm động viên con, cháu dòng tộc phát huy tài năng, phục vụ cho xã hội.

Đặc biệt chú ý trật tự, an ninh và vệ sinh trong thời gian tổ chức lễ hội.

Các Ban căn cứ vào sự phân công trên chủ động họp bàn lập kế hoạch thực hiện và báo cáo với thư ký Hội đồng để tổng hợp báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo buổi lễ.

Cụ thể thời gian:

- Ngày 10/2/2011 các ban báo cáo kết quả công việc để triển khai đến thư ký Hội đồng ông Trần Đoàn Thanh để tổng hợp.

- Ngày 20/2 thường trực họp để thống nhất và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đã được phân công,

- Ngày 6/3 Trưởng ban tổ chức, các Trưởng phó của 2 tiểu ban và mời Ban cố vấn họp, kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối.

- Chiều ngày 11/3/2011 vào hồi 14 giờ sẽ có buổi tập dượt toàn bộ phần nghi lễ.

* Đối với khách mời: Giao cho Ban tổ chức chỉ đạo lễ hội xác định thành phần khách mời.

Toàn bộ nội dung trên đã được hội nghị nhất trí thông qua biểu quyết 100%.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/1/2011.