Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Cảm Nhận Về Vị Doanh Nhân Trần Vân Tôn.      Cuộc sống bao bon chen, tất bật, cuộc sống khắc nghiệt và đầy lo toan, cuộc sống đôi khi khiến ta nghẹt thở… Ta tìm con người đích thực của ta đâu đó trong những ranh giới của thực và ảo… ...