Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Nhân vật họ Trần ở các lĩnh vực Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quan chức, chính khách Trần Phú: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trần Văn Lan, Ủy viên ban chấp hành Trung ương khóa I (cùng khóa với Trần Phú. Trần Văn Cung, bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đăng Khoa (1907-1989) là một cựu Bộ trưởng đầu tiên của Bộ ...