Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Trần Thánh Tông (1258-1278) Niên hiệu: - Thiện Long (1258-1272) - Bảo Phù (1273-1278) ...
Trần Nhân Tông (1279-1293) Niên hiệu: - Thiệu Bảo (1279-1284) - Trùng Hưng (1258-1293) ...
Trần Thái Tông (1225-1258) Niên hiệu: - Kiến Trung (1225-1231) - Thiên ứng chính Bình (1232-1250) - Nguyên Phong (1251-1258) ...
Sơ lược lịch sử Danh từ họ Trần bắt nguồn từ họ Quy (媯, bính âm: Gūi), một họ Trung Quốc cổ, hậu duệ của vua Thuấn, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế[3]. Khi Chu Vũ Vương thiết lập nhà Chu, ông đã dành vùng đất Trần cho các con cháu vua Thuấn thành lập quốc gia riêng. Để thể hiện sự kính ...
Trần Anh Tông (1293-1314) Niên hiệu: Hưng LongTrần Anh Tông còn gọi là Trần Thuyên quê ở Tức Mạc phủ Thiên Trường (Nam Định) là con trưởng thượng hoàng Nhân Tông, sinh ngày 17 tháng 9 năm Bính Tý (1276) mẹ là Khâm từ Bảo thánh Hoàng Thái Hậu ...
Trần Minh Tông (1314-1329) Trần Minh Tông (chữ Hán: 陳明宗; 1300-1357), tên thật là Trần Mạnh (陳奣), là vị vua thứ năm của nhà Trần (sau Trần Anh Tông và trước Trần Hiến Tông) trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi 15 năm (1314-1329) và làm thái thượng hoàng 28 năm. ...
Trần Hiến Tông (1329-1341) Trần Hiến Tông (chữ Hán: 陳憲宗; 1319 – 1341) tên húy là Trần Vượng (陳旺), là vua thứ sáu nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông lên ngôi ngày 15 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Tị 1329, đặt niên hiệu là Khai Hựu. ...
Trần Dụ Tông (1341-1369) Trần Dụ Tông (chữ Hán: 陳裕宗; 1336 – 1369), tên thật là Trần Hạo (陳暭); là vị vua thứ bảy của nhà Trần (sau anh là Trần Hiến Tông và trước Hôn Đức Công) trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh tại kinh đô Thăng Long (Hà Nội, Việt Nam), cai trị từ năm 1341 đến 1369. ...
Trần Nghệ Tông (1370-1372) Trần Nghệ Tông (chữ Hán: 陳藝宗, 1321 – 1394) là vị vua thứ 8 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, tên thật là Trần Phủ (陳暊), sinh tại kinh đô Thăng Long, (Hà Nội), Việt Nam. ...
Trần Duệ Tông (1372-1377) Trần Duệ Tông (chữ Hán: 陳睿宗, 1337 – 1377) là vua thứ 9 nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, tên thật là Trần Kính (陳曔), sinh tại kinh đô Thăng Long - Hà Nội, Việt Nam. ...