Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


ĐÌNH ĐẨU SƠN - DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG     Đình Đẩu Sơn là ngôi đình chung của làng Văn Đẩu xưa, nay thuộc địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Đình Đẩu Sơn còn được gọi là đình Cả để phân biệt với các ngôi đình khác của làng được xây dựng sau này như: đình Đẩu Sơn hạ, đình Yến Vũ, đình Phượng Trì... Đình nằm ở dìa làng, mặt quay ...
TRẠNG NGUYÊN TRẦN TẤT VĂN TRẠNG NGUYÊN TRẦN TẤT VĂN Tác giả bài biểu Lui vạn binh nổi tiếng trong lịch sử bang giao Đại Việt                                                                                         Trần Phương ...