Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHI BCH MỞ RỘNG NGÀY 25/10/2015 BCH HỌ TRẦN VIỆT NAM BCH HỌ TRẦN TP HẢI PHÒNG Số: 25/2015 TB-BCH                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2013 - 2018 BCH HỌ TRẦN HẢI PHÒNG                                 Số: 20/2013/TB-BCH    Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2013                  THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ NHẤT  NHIỆM KỲ 2013 - 2018 ...
BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN 1 NGÀY 15.06.2013 BÁO CÁO  KẾT QUẢ  HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 - 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013-2018 CỦA HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Do BCH lâm thời trình Đại hội Đại biểu họ Trần Hải Phòng lần thứ I) ...
Kết nối gia phả
BCH Họ Trần (Lâm thời) Họ Trần TP Hải phòng Dự lễ dâng hương dòng họ Trần Viết và chúc tết người cao tuổi họ Trần phường Đông Khê BCH HỌ TRẦN (LÂM THỜI) HỌ TRẦN TP HẢI PHÒNG DỰ LỄ DÂNG HƯƠNG DÒNG HỌ TRẦN VIẾT VÀ CHÚCTẾT NGƯỜI CAO TUỔI HỌ TRẦN PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ ...
Họ Trần Hải Phòng tổ chức gặp mặt mừng Năm mới Quý Tỵ - 2013 Ngày 26//1/2013 (Rằm tháng Chạp năm Nhâm Thìn). Với sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường Đại học dân lập Hải Phòng, BCH lâm thời họ Trần HP đã tổ chức buổi họp mặt mừng năm mới. ...
Tìm người thân trong dòng họ Trần Tôi có ông nội tên là Trần Sáng Ý, Theo những người cao tuổi nói ông sinh năm khoảng 1919, quê ở An Lão - Hải Phòng.Trong những năm 1952 Ông đã từng hoạt động cách mạng ở Ninh Giang - Hải Dương ( Hải Hưng) và có con với bà Trịnh Thị Thau là Trần Tiến Hải ( 1953). Năm 1956 ông có quay ...
THÔNG BÁO   BCH  HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Số  10/CV - BCH (V/v : Kiện toàn bộ máy lãnh đạo BCH lâm thời)  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o------   ...
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH BCH HỌ TRẦN LÂM THỜI TP HẢI PHÒNG       BCH HỌ TRẦN TP. HẢI PHÒNG Số: 19/TB-BCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc --------o0o-------- ...
BÀI PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP BCH HỌ TRẦN BÀI PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP BCH HỌ TRẦN     ...