Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


HUYÊN VĨNH BẢO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỌ TRẦN LẦN THỨ NHẤT. HUYÊN VĨNH BẢO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỌ TRẦN LẦN THỨ NHẤT. ...
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH (mở rộng) Họ Trần Thành Phố Hải Phòng HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH (mở rộng) Họ Trần Thành Phố Hải Phòng ...
Khơi dậy hào khí Đông A Việt Nam, một dân tộc có những truyền thống vô cùng tốt đẹp, tồn tại bền vững trong nhân dân, một trong những truyền thống ấy là ân nghĩa thuỷ chung, là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cứ mỗi khi tết đến xuân về, tâm linh mỗi người dân Việt Nam lại hướng về tổ tiên cội nguồn của mình ...
Họp thường trực Hội đồng Trần tộc Hải Phòng Biên bản Họp thường trực Hội đồng Trần tộc Hải Phòng (Mở rộng)  ...
Hội nghị Thành lập Hội đồng Trần tộc Hải Phòng Ngày 25/12/2010 tại Trung tâm hội nghị Thành phố Hải phòng đã diễn ra hội nghị thành lập Hội đồng Trần tộc Hải phòng. Về dự hội nghị có hàng trăm đại biểu là người họ Trần ở trong và ngoài nước và khách mời có nhiều vị lãnh đạo thành phố Hải Phòng và đại diện các dòng họ bạn. Hội nghị là một ...
Đại hội thành lập Hội Đồng Trần Tộc Tỉnh Nam Định Ngày 24/10/2010 tại đền Hạ Mã, thôn Bảo Long, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Hội đồng Trần tộc Việt Nam đã cùng bà con họ Trần địa phương tổ chức Đại hội thành lập Hội đồng Trần Tộc tỉnh Nam Định. Về dự Đại hội ngoài bà con họ Trần còn có rất đông khách mời là các vị lãnh đạo ...