Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam- Căn cứ nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Căn cứ “Tộc ước họ Trần Hải Phòng”, ngày 25/12/2010

- Căn cứ “Qui chế tổ chức và hoạt động của ban chấp hành họ Trần Việt Nam”, ngày 25/9/2010

- Căn cứ, thực tiễn sau hơn hai năm hoạt động và nguyện vọng đông đảo của bà con cô bác họ Trần thành phố Hải Phòng.


Họ trần ở Việt Nam (phần 1)
Nhà Trần hoặc Trần triều (Hán-Nôm: 家陳・陳朝—nhà Trần・Trần triều) là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi vua Thái Tông lên ngôi năm 1225 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Lý và chấm dứt khi vua Thiếu Đế, khi đó mới có 5 tuổi bị ép thoái vị vào năm 1400 để nhường ngôi cho ông ngoại ...

Cảm Nhận Về Vị Doanh Nhân Trần Vân Tôn.
     Cuộc sống bao bon chen, tất bật, cuộc sống khắc nghiệt và đầy lo toan, cuộc sống đôi khi khiến ta nghẹt thở… Ta tìm con người đích thực của ta đâu đó trong những ranh giới của thực và ảo… ...