Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Văn tế Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo (1228 - 1330)

ĐẠI VƯƠNG TA

Phát tích Đông Triều

Lưu danh Tức Mặc

Võ nghệ siêu cường

Văn chương đĩnh đạc

Gương nghĩa nhân trong sáng, đấng anh hùng tường tận lục thao

Bậc tài đức cao minh, trang tuấn kiệt hiểu sâu tam lược

Động viên tướng sĩ, trọng dụng nhân tài

Thương xót quân dân, tiêu trừ nghịch tặc!

BỖNG MỘT THỜI

Dân Việt yên ổn thịnh cường

Giặc Nguyên tàn bạo ngang ngược

Hàng chục kỷ, miền quê Âu, Á, nhà cửa tan hoang

Mấy thập niên, võ ngựa Tác Ta, cỏ cây xơ xác

Vua Trần do dự: "Kẻ thù đang tiến, liệu sức hàng ngay"

Quốc Tuấn can ngăn: "Bệ hạ muốn lui, chém đầu thần trước"!

Đông Nam châu Á, quân Đại Việt chí vững, gan bền

Đông Bắc nước Nam, giặc Nguyên Mông hồn xiêu, phách lạc

Đại Việt "Binh thư yếu lược", dặn dò tướng sĩ bày mưu

"Vạn Kiếp tông bí truyền thư" chỉ bảo quân dân giữ nước     

 

CHIẾN THẮNG QUÂN NGUYÊN LẦN THỨ NHẤT (1258)

Mùa đông Đinh Tỵ, giặc Nguyên tràn tới, ngọn gươm chĩa thẳng lên trời

Thái sư Thủ Độ: "Bệ hạ chớ lo, đầu tôi chưa rơi xuống đất"!

Thái Tông truyền voi ngựa, tiến đánh Thăng Long

Thủ Độ dẫn binh thuyền, băng quan Thiên Mạc

Đông Bộ Đầu, tướng quân Quốc Tuấn giỏi kế thắng nhanh

Trấn Quy Hoá, trại chủ Hà Bổng đón đường đánh bật

Quê hương sạch bóng ngoại xâm

Đất nước giương cờ độc lập!

 

ĐỒNG TÂM SÁT THÁT, ĐẠI THẮNG LẦN THỨ HAI (1285)

Thoát Hoan thống lĩnh, năm mươi vạn binh, từ Bắc quốc tiến sang

Toa Đô chỉ huy, chục vạn tinh quân, tự Chiêm Thành chinh phạt

Âm vang "Hịch tướng sĩ" toàn quân ra sức vung gươm

Sôi sục "Hội Diên Hồng" cả nước đồng tâm "Sát Thát"

Bảo Nghĩa Vương khẳng khái: "Thà làm quỷ nước Nam"

Trần Bình Trọng kiên cường: "Không thèm vương đất Bắc"!

Phạm Ngũ Lão, nghiền binh pháp, đan sọt hiểu sâu

Trần Quốc Toản, "Báo hoàng ân", cầm cam bóp nát

Hưng Đạo giương cờ nghĩa, hướng tiền tiêu trống nổi, gươm khua

Thoát Hoan rúc ống đồng, về cố quốc hồn bay, vía bạt

Non sông Đại Việt, tưng bừng cờ xí khải hoàn

Phường phố Thăng Long, lộng lẫy đèn hoa ca hát!

 

ĐẠI PHÁP NGUYÊN MÔNG LẦN THỨ BA (1288)

Dã tâm bành trướng còn nguyên

Ý chí bá quyền vẫn khát

Năm mươi vạn quân Nguyên, tướng Thoát Hoan chiếm đất tiến vào

Bẩy chục vạn thạch lương, thuyền Trương Hổ vượt biên cung cấp

Trần Khánh Dư cướp lương thắng trận, tâu thượng hoàng xá tội, thưởng công

Trương Văn Hổ vượt biển thua mưu, về cố quốc đau tim, vỡ mật

Chôn cọc lim đáy vượt Bạch Đằng Giang, tướng Nguyễn Khoái nhử giặc vào tròng

Phá chiến thuyền Nguyên, Tích Cơ Ngọc, Ô Mã Nhi rải binh bị bắt

Thoát Hoan bại lớn, tàn quân lùi về Yên Kinh

Trần Đế thắng to, đại lễ chém đầu Nguyên tặc

"Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông vạn thủa vững âu vàng"

Thăm xóm thôn Nữ tướng, Quốc Công Tiết Chế, khen việc quân lương

Hướng sông Bạch Đằng, Phú Xá - An Dương, dựng đền công đức

Đại Vương Hưng Đạo, nhân trí anh hùng

Liệt Nữ Từ Nhiên, liêm trung bất khuất

 

ĐAU XÓT THAY

Mùa thu năm Canh Tý, Nguyên Soái hiển linh!

Tháng Tám ngày Hai Mươi, Đại Vương yên giấc!

Vua truy tặng Thượng Phụ Quốc Công

Dân phụng thờ Đại Vương Bình Bắc

Hùng vĩ thay! Rừng núi Chí Linh!

Linh thiêng thay! Đền đài Kiếp Bạc!

 

CHÚNG CON NGUYỆN

Miếu đền hơn thế kỷ, bẩy xã rước sắc tế thần                   

Di tích mấy thập niên, quốc gia đệ bằng phong cấp

Xưa đơn sơ cột tre, mái lá, vẫn một lòng hương khói tôn thờ

Nay khang trang nội quốc, ngoại công, cùng các họ tháng năm xây đắp

Bước vào hội nhập, san phẳng chông gai

Đi tới tương lai, vượt qua bão táp! 

Xây Hải Phòng phồn vinh rực rỡ, trăm họ đồng tâm

Cho đất nước phúc lộc dồi dào, muôn người như nhất

Họ Trần con tài cháu giỏi, vươn xa vạn dặm đại dương

Phú Xá hương ngát đền thiêng, toả sáng ngàn thu hồng nhật!

Thượng hưởng!

(Giáo sư - AHLĐ Vũ Khiêu và nhà thơ Tạ Minh Tâm soạn ngày 20/2/2011)