Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Hải Phòng – Một trong những địa bàn Hoằng Pháp trọng yếu của dòng Thiền Trúc Hải Phòng cùng với Hải Dương và Đông Triều (Quảng Ninh) xưa kia vốn là một địa bàn hành chính: trước thời Tiền Lê gọi là Sách Giang hay Nam Sách Giang; thời Lý-Trần gọi là Hồng Lộ hợp thành xứ Đông của dân gian. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương được gọi tên như bây giờ do người Pháp đặt ở thập ...
ĐÌNH ĐẨU SƠN - DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG     Đình Đẩu Sơn là ngôi đình chung của làng Văn Đẩu xưa, nay thuộc địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Đình Đẩu Sơn còn được gọi là đình Cả để phân biệt với các ngôi đình khác của làng được xây dựng sau này như: đình Đẩu Sơn hạ, đình Yến Vũ, đình Phượng Trì... Đình nằm ở dìa làng, mặt quay ...
TRẠNG NGUYÊN TRẦN TẤT VĂN TRẠNG NGUYÊN TRẦN TẤT VĂN Tác giả bài biểu Lui vạn binh nổi tiếng trong lịch sử bang giao Đại Việt                                                                                         Trần Phương ...